Verslaving als geschenk » 2010 » februari

Archive for februari, 2010

discipline nuttig, mits….?

Posted by Dees on februari 23, 2010
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert, AJ Ernststraat 112, Amsterdam, verslag

Opening bijeenkomst om 20 uur en, conform de inmiddels ontwikkelde gewoonte, toedeling functies van gespreksleider en rapporteur aan twee verschillende deelnemers. Alvorens te starten met de gespreksronde wordt een huishoudelijk onderwerp geregeld: het betreft de instelling van een twee-hoofdige commissie ter controle van het financieel beheer van de groeps-penningen over het jaar 2009. De vergadering gaat akkoord met de voordracht en de afspraak dat omtrent de bevindingen zal worden gerapporteerd aan de groep.

Bij het speuren naar een geschikt gespreksonderwerp wordt aangehaakt op een eerdere kritische opmerking door een van de aanwezigen op het verschijnsel dat sommige deelnemers later dan 8 uur binnenstappen en daardoor eigenlijk de groepsconcentratie verstoren. Aansluitend ontstaat een discussie over het ontwikkelen van de nodige, cq gewenste ‘discipline’, waaruit vervolgens op voorstel van A het besluit voortkomt onder dit motto het groepsgesprek te houden. Kort gezegd, we praten vanavond over de vraag hoe ieder van ons discipline ontwikkelt in het eigen huidig leefprogramma.

Continue reading…

het gaat om ’t ‘nu’ en niet om ’t ‘nooit’….

Posted by Dees on februari 16, 2010
Geen rubriek / No Comments

Verslag werkgroep Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam.

Opening bijeenkomst om 20 uur en toedeling functies van gespreksleider en rapporteur aan twee verschillende deelnemers.

Bij het zoeken naar een onderwerp voor het groepsgesprek vraagt A aandacht voor het karakter van de keuze om niet meer te drinken. Hierbij heeft hij zichzelf eigenlijk een dienst bewezen door te ervaren dat zijn besluit een veel wijdere strekking heeft dan ‘alleen maar’ de ‘dag van vandaag’. Hierdoor voelt hij zich bevrijd en ontslagen van de noodzaak om die beslissing dagelijks te moeten nemen, althans onder ogen te zien. Kortom, aldus kan hij zijn energie makkelijker aan andere zaken besteden. Hoe ervaren anderen dat?
Uit de reacties blijkt dat de aanwezigen volgaarne over deze formuleringen willen nadenken en praten en staat aldus het onderwerp voor deze avond vast.

Continue reading…

schaamte na het stoppen met een verslaving? wat een onzin, en toch…..

Posted by Dees on februari 02, 2010
Geen rubriek / No Comments

Verslag Werkgroep Buitenveldert, 2.2.2010, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam.

Om 20 uur wordt de bijeenkomst geopend, waarbij de nieuweling welkom wordt geheten en ten behoeve van deze de gespreksregels worden voorgelezen. Aansluitend worden de functies van gespreksleider en schriftelijk rapporteur toegedeeld aan twee verschillende deelnemers.

Bij het zoeken naar een gespreksonderwerp vraagt A aandacht voor het onderwerp ‘schaamte’, waarbij hij aandacht vraagt voor de volgende invalshoek:
– het lijkt erop dat veel mensen tijdens de periode waarin zij verslaafd raken en aansluitend ook daadwerkelijk verslaafd zijn, weinig oog hebben voor de indruk die zij maken op hun omgeving. Zodra zij echter pogen hun verslaving te (ver-)stoppen, slaat een merkwaardig soort (valse) schaamte toe en lijken zij de neiging te hebben zich voor alles en iedereen te willen verstoppen en mag vooral de ‘buitenwereld’ niet weten wat zich eigenlijk heeft afgespeeld. Juist dit laatste, dus die ‘verstop-houding’, zou wel eens extra belemmerend kunnen werken ten aanzien van de kansen op echt herstel. Ik kom op dit onderwerp naar aanleiding van een telefoontje van vanmiddag: een jongen van 23 met drugs- en gokproblemen, die overwoog hier in de groep te komen met zijn stiefvader, als een soort ‘bewaker’. Toch gaat hij die confrontatie uit de weg, want hij ‘schaamt’ zich en kiest voorlopig liever een wat meer ‘afgeschermde’ constructie binnen het professionele circuit.
Continue reading…