Verslaving als geschenk » 2010 » januari

Archive for januari, 2010

‘gezond willen leven en de uitvoering……’

Posted by Dees on januari 26, 2010
Geen rubriek / No Comments

Verslag Zelfhelpgroep Buitenveldert op 25.1.2010, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam.

Onderwerp: planning van ‘gezond’ leven en problemen bij de goede uitvoering daarvan.

Bij het zoeken naar een onderwerp meldt eerst:

A dat hij in de afgelopen week een gigantische terugval heeft gehad – hij voelde zich goed maar heeft ‘het’ toen toch weer geprobeerd en dat is aansluitend afschuwelijk uit de hand gelopen – per saldo viel hij in slaap met de kop op de bar van het café – ging het licht bij hem volledig uit – per ziekenauto naar het hospitaal – totaal weg – heel link – voelt als een terdege waarschuwing – zegt dat hij ‘gelukkig’ heel sterk is – maar toch….., hoe moet hij verder….(dit was niet de eerste keer)?,

waarop B aanvult met de opmerking dat hij de ervaring van A zeer goed begrijpt, want bij het begin van ‘de rit’ maak je jezelf altijd weer wijs, dat je je zult beperken tot een of twee porties, waarna het vervolgens geheel uit de hand loopt en dat hij daarom, voor zijn eigen zelfbescherming, sinds kort, heel duidelijke afspraken met zijn vrouw heeft gemaakt; dat wil zeggen: samen boodschappen doen – zijn vrouw snapt wel de verleidingen van de aanbiedingen – en als je tevoren al denkt: slechts 2 – maar dat lukt dan niet, want het worden er meer en dan ben je dus al tevoren doelbewust bezig – ‘t is misschien wel analoog met het roken – volgens Siegmont (Volkskrant) gaat ‘t vooral om ‘de reis’ er naartoe – daarom ook de afspraak met de vrouw samen de boodschappen te doen klopt ergens niet.

Na enige discussie in de groep blijkt het onderwerp uit te kristalliseren tot de vraag:
hoe je je kunt bevrijden van de zuigende zucht naar het verslavende middel zonder dat het uit de hand loopt vanwege je eigen keuze om iemand uit de buitenwereld (partner, vriend of desnoods een vertrouwde ander) erbij te betrekken om die vervolgens ook weer op het verkeerde been te zetten….?
Continue reading…

verslaving: manipulatie en chantage

Posted by Dees on januari 12, 2010
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam / 7 deelnemers.

De bijeenkomst wordt geopend om 20 uur en 2 ‘nieuwelingen’ worden welkom geheten, waarbij tevens blijkt dat beiden al in voorgaande contacten hebben kennis genomen van de ‘spelregels’ van de groep, zodat e.e.a. niet voor hen thans verdere presentatie behoeft en aansluitend kan worden overgegaan naar het bepalen van het gespreksonderwerp. Hiertoe doet A het volgende voorstel:

‘Ik probeer al een tijdje iets te doen aan mijn drank-consumptie. Het gaat bij mij dan vooral over de hoeveelheden wijn, waarvan ikzelf, maar eigenlijk vooral ook mijn vrouw, vinden dat dat langzaam de spuigaten uitloopt, kortom, teveel, te vaak en storend voor onze relatie, maar ook tegenover de buitenwereld. Hoe dan ook, ik probeer te minderen, maar mijn vrouw vindt het resultaat absoluut onder de maat. Hoe moet ik hierop reageren?’
Continue reading…

snoepen, etc., na stoppen met je verslaving….

Posted by Dees on januari 07, 2010
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert-A.J.Ernststraat 112-Amsterdam
58e verslag – ma. 4.01.10 – 7 deelnemers.

De bijeenkomst wordt geopend om 20 uur, over en weer worden goede wensen uitgewisseld ter gelegenheid van de start van het nieuwe jaar; aansluitend wordt gelegenheid gegeven tot bepaling van het gespreksonderwerp. Hierop meldt A, die zelf pas kortgeleden bij de groep is aangeschoven, dat zij nu wel is gestopt met haar dwangmatig drankgebruik, maar dat dat kennelijk toch heel wat reacties in haar heeft opgeroepen. Zij voelt letterlijk een grote leegte in zich; is dat ‘normaal’? Ze vertelt ook dat ze nu opeens erg veel is gaan eten – vooral zoetigheden – hoe moet/kan je daarmee omgaan of mag je ervan uitgaan dat dit een ‘normaal’, voorbijgaand verschijnsel is?
Continue reading…

hoe onstaat zoiets als verslaving nou eigelijk….?

Posted by Dees on januari 05, 2010
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J.Ernststraat 112 / Amsterdam

57e verslag – ma. 28.12.09 – 13 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom, speciaal degeen die vanavond zijn eerste groepsavond beleeft, hetgeen ertoe leidt dat de gespreksregels van de groep worden voorgelezen. Het verzorgen van een schriftelijk, geanonimiseerd verslag geschiedt conform de gewoonte door K, terwijl L de gespreksleiding voor zijn rekening neemt. Aldus neemt L het woord en vraagt een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp. Hiervan maakt A gebruik, hij zegt:

Volgens mij is hier aan tafel de grootste gemene deler ‘het misbruik van middelen’, dat geldt in ieder geval ook voor mijzelf, maar de vraag houdt me bezig hoe dit volgens eenieder afzonderlijk nou eigenlijk is ontstaan? – en hoe is de situatie nu – en hoe ga je dan nu om met omstandigheden, die je vroeger zo hinderden?; zelf denk ik veel na over het achter dat alles verscholen leefprobleem. Is het mogelijk het gesprek van vanavond rondom dit thema op te bouwen?

Uit de reacties blijkt dat hiermee het onderwerp voor de avond is bepaald. Als eerste krijgt B de gelegenheid zijn persoonlijke associaties te formuleren; hij zegt:
Continue reading…