Verslaving als geschenk » 2009 » december

Archive for december, 2009

zachte heelmeesters, alsjeblieft niet….!

Posted by Dees on december 27, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam
56e verslag – ma. 21.12.09 – 6 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Het schrijven van het verslag wordt verzorgd door F. Op uitnodiging tot het doen van een voorstel ter vaststelling van een gespreksonderwerp vraagt A aandacht voor het volgende en zegt:

ik merk, dat ik door m’n nieuwe drinken ben vervreemd van m’n partner – ik snap haar niet meer en omgekeerd – ‘t is heel erg – ik wil dat niet – maar het komt door die klotedrank – ik verdraai alles – we raken elkaar kwijt – en dat escaleert – zij wordt dan heel kwaad – het hele weekend wordt vervolgens verkankerd – laatst stond in de Volkskrant trouwens ook een heel uitvoerig artikel over een alcoholische huisarts – voor mij zo herkenbaar – ik kom hier nu al een aantal jaren en ik weet dat ik vroeger een lange periode erin slaagde helemaal niets te drinken – het lukte toen zo’n tien jaar nuchter te blijven – maar dat is voorbij en dus verleden tijd – nu zak ik steeds verder weg en raak kennelijk alles kwijt – hoe moet ik deze ramp stoppen, kennelijk kan ik het niet alleen….? Zouden we hierover kunnen praten?
Continue reading…

inzicht en aktie

Posted by Dees on december 22, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam

55e verslag – ma. 14.12.09 – 10 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
Op verzoek is een ervaren groepslid bereid als gespreksleider op te treden, terwijl een andere deelnemer zich belast met de verslaglegging.

In het kader van mededelingen zegt k. dat hij zijn functie als voorzitter van de Stichting Zelfhelp Nederland (ZHN), waaronder alle zelfstandige Buitenveldert-werkgroepen vallen, heeft overgedragen aan de huidige gespreksleider van de groep Haarlem. Zelf is hij in het verleden deelnemer geweest van ‘onze’ maandag-groep. Hij constateert echter dat zijn behoefte om aan een groep deel te nemen is afgenomen. Nu heeft hij zich verbonden aan een nieuwe stichting ‘Zelfhulp en verslaving’, waaraan 13 zelfhulporganisaties deelnemen (AA, NA enz.). Zijn doel is om zelfhulp meer op de kaart te zetten en hij wil dit ongeveer drie jaar blijven doen. De zelfhulpgroepen binnen het kader van verslaving tellen ongeveer 8.000 deelnemers. Buitenveldert omvat momenteel 11 groepen en wellicht komt er nog een bij.
Desgevraagd zegt m. als huidige penningmeester van de Stichting ZHN nog minstens een jaar aan te blijven; hiernaast heeft d. de functie van secretaris aanvaard.

Op de uitnodiging tot het doen van een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp voor deze avond doet A de volgende suggestie:

A. Hoe komt het signaal in jezelf naar boven dat je teveel gebruikt en wanneer doe je er dan wat aan? Met 18 jaar begon ik zelf met bier en dat ging door in de studententijd en de volgende jaren nog meer. Daarna elke dag wijn en dat ging ook vele jaren door. Wanneer registreer je het signaal dat het fout loopt? Wanneer is het ‘tijd’ om in te grijpen??? Wanneer is het ‘te laat’?

Na enige discussie blijkt een ieder akkoord met dit voorstel en de gespreksronde begint:

Continue reading…

verslaving tegenover volwassen zijn…..

Posted by Dees on december 16, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam:
52e verslag – ma. 23.11.09 – 5 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom en nodigt deze uit tot het doen van een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp voor deze avond.

Hierop doet A de volgende suggestie:

Zoals jullie weten heb ik de afgelopen jaren veel, vergeefse, pogingen ondernomen om mijn leven op orde te krijgen. Het resultaat is niet om over naar huis te schrijven. Het is eigenlijk een grote struikelpartij en het lukt mij niet vat te krijgen op mezelf. Ik bedoel bijvoorbeeld plannen te bedenken en die ook werkelijk uit te voeren, of ‘gewoon’ goed voor mezelf te zorgen. Eigenlijk dus een hele reeks van teleurstellingen, waarvan ik de oorzaak voortdurend buiten mezelf zocht. Maar ik vond ‘m niet. Want ik zocht verkeerd. Ik heb mij dat de afgelopen weken opeens gerealiseerd. 
Toen besefte ik namelijk dat ik in mezelf moet zoeken. Dat ik mij ‘heel gewoon’ heb gedragen als een onvolwassen figuur, die zelf geen echte eigen verantwoordelijkheid neemt en min of meer als een verwend kind afwacht tot zijn omgeving de rommel voor hem opruimt. En als dat was gebeurd, weer gewoon begint met het maken van nieuwe rommel vanuit de verwachting dat anderen hem (weer) te hulp zullen schieten.

En toen dacht ik opeens: ik ga proberen dat te veranderen en dus die verantwoordelijkheid voortaan wel zelf op te pakken en misschien daardoor ook meer op een volwassen manier het leven in te vullen. Ik moet daarbij ook denken aan de film De Blechtrommel en het leitmotiv daarin ‘Ich will nicht wachsen’ – in zeker opzicht voel ik mezelf nog steeds een jochie – wilde niet volwassen worden – maar krijg nu een andere kijk op mezelf – krijg ook meer contact. 

Herkennen jullie deze situatie in je eigen leven? Dus iets in de geest, dat ook verslaving te maken heeft met onvolwassenheid oftewel: weglopen voor je verantwoordelijkheid. Zo blijf je dus aan de andere kant eigenlijk zitten met een hoop boosheid. Gewoon omdat andere mensen een deel van je zelfstandigheid invullen. En die boosheid richt zich dus juist ook weer op de mensen die je willen helpen en dat is dan meestal ook je directe omgeving. 
Maar misschien is uiteindelijk nog het meest negatieve, dat je door zo’n redenering zelf nooit uit je isolement en passief gedrag komt, incl. het feit dat je je niet kunt bevrijden van je eigen dwangmatig gedrag of te wel de verslaving, waarvan het dus misschien ook gewoon een onderdeel is.
Continue reading…

de droom: zou ik (weer) ‘iets’ kunnen gebruiken….?

Posted by Dees on december 16, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam
 54e verslag – ma. 7.12.09 – 9 deelnemers, waarvan 2 nieuw.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. In het kader van mededelingen geeft een deelnemer zich op voor de training Voorlichting op 12 december a.s.

Ten behoeve van de 2 nieuwe aanwezigen leest de gespreksleider de tafelmanieren voor.
Op verzoek van de gespreksleider is een ander ervaren groepslid bereid als interim gespreksleider op te treden, zodat de gespreksleider zich volledig kan richten op de verslaglegging.

De interim gespreksleider nodigt uit tot het doen van een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp voor deze avond. Hierop doet A de volgende suggestie:

A. Terugval en wat er aan vooraf gaat! Bij mij ontstaat een fantasiewereld: misschien kan je onder bepaalde omstandigheden wel één of enkele glaasje nemen. Meestal stopt dat na één avond. Soms ben ik er weer een paar dagen mee in de weer. Ik vraag me dan ook af of ik er rücksichtlos mee moet kappen of dat ik af en toe kan experimenteren.

Na enige discussie blijkt een ieder akkoord met dit voorstel en de ronde begint:
Continue reading…

mijn houding tov de omgeving na het stoppen?

Posted by Dees on december 16, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam
53e verslag – ma. 30.11.09 – 11 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom. In het kader van mededelingen stelt 1 de jaarlijkse donatie aan het Stoelenproject voor, dat dit jaar zijn 20 jarig jubileum heeft gevierd. Omdat niet iedereen met het Stoelenproject bekend is vraagt de gespreksleider om een toelichting. 1 vervolgt: afgelopen zaterdag was burgemeester Cohen bij de viering aanwezig, waarbij hij het belang van de nachtopvang onderstreepte. Het Stoelenproject is 20 jaar geleden door vrijwilligers van de Buitenveldergroep opgericht. Spreker heeft er zelf meer dan 10 jaar medewerking aan verleend. Een gelimiteerd aantal daklozen – zowel met verslavingsproblemen als ook met psychische problemen – maakt hiervan gebruik. Naast soep en brood is er avond en nachtopvang. Matrassen zijn nog niet zo lang geleden geschonken. ’s Ochtends is er gelegenheid om zich te wassen en een ontbijt te gebruiken. Bijna altijd beschermen de bezoekers de vrijwilligers tegen mogelijke agressie van de bezoekers. De donatie door de groep dient voor shag, oliebollen en andere extra versnaperingen aan de bezoekers. Na consultatie van de penningmeester wordt besloten € 500.- te doneren. De uitwerking wordt aan 1 en de penningmeester overgelaten.

Op verzoek van de gespreksleider is een ander ervaren groepslid bereid als gespreksleider op te treden, zodat de gespreksleider zich volledig kan richten op de verslaglegging.
De interim gespreksleider nodigt uit tot het doen van een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp voor deze avond. Hierop doet A de volgende suggestie:

A. Tijdens het geven van voorlichting aan patienten in de kliniek op Texel afgelopen vrijdag, is het volgende onderwerp in een groepsgesprek behandeld: hoe bepaal je je grenzen ten behoeve van je eigen veiligheid. Als voorbeeld kan genomen worden welke grenzen stel je aan je zelf en aan anderen? Als voorbeeld kan dienen het gebruik door je omgeving van alcohol of andere verslavende middelen in je eigen huis. Een ieder is vrij om het onderwerp wat breder te maken.

Na enige discussie blijkt een ieder akkoord met dit voorstel en de ronde begint:
Continue reading…