Verslaving als geschenk » 2009 » juni

Archive for juni, 2009

zin in leven….

Posted by Dees on juni 26, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: 31e groepsverslag-ma.22.6.09-20 uur: 9 personen.

Opening en bepaling gespreksonderwerp. De gespreksleider (A) opent de bijeenkomst en deelt mede dat een uitvoerige brief is binnengekomen van B, waarin deze zijn huidige situatie beschrijft. In overleg wordt besloten deze brief, dd 19.6.09, voor te lezen hetgeen aansluitend wordt gedaan. De inhoud maakt diepe indruk. Bovendien wordt gemeld dat voor ieder van de aanwezigen een copie van deze brief gereed ligt en aan het einde van de avond tesamen met het groepsverslag van de vorige week, zal worden rondgedeeld: n.b.: de betreffende brief is per 20 juni 2009 eveneens op deze blog gepubliceerd = zie hierachter onder de titel ‘bericht van een zieke groepsdeelnemer’.

Aansluitend wordt besloten als gespreksonderwerp voor deze avond te kiezen voor de afsluitende, onder cijfer 8 in de brief, opgetekende zin:

‘Het gaat niet om de zin van het leven, maar om de zin in het leven.’
Continue reading…

bericht van een zieke groepsdeelnemer

Posted by Dees on juni 20, 2009
Correspondentie / No Comments

Beste collega-groepsdeelnemers,

1. Inmiddels heb ik al 30 verslagen van Buitenveldertgroep-bijeenkomsten mogen ontvangen waar ik erg blij mee ben. Als ik zo’n verslag lees, heb ik even een korte éénpersoons-meeting thuis, bij wijze van spreken, waardoor ik redelijk bij de les blijf denk ik. Iedereen dank daarvoor. A op de eerste plaats, want die heeft ze bijna allemaal geschreven, maar bovendien is iedereen accoord gegaan met een – uiteraard anoniem – schriftelijk verslag, dat is nieuw en dat waardeer ik zeer.
Continue reading…

dilemma van verslaafde ouder tov opvoeding kinderen

Posted by Dees on juni 17, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: 30e groepsverslag-ma.15.6.09-20 uur: 11 personen.

Opening en bepaling gespreksonderwerp. De gespreksleider opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom, met name de beide nieuwelingen, die hij uitnodigt aan het einde van de gespreksronde hun mening over de komende avond te geven. Hierop volgt de uitnodiging tot het bepalen van een gespreksonderwerp.

A doet een voorstel. Hij vertelt over zijn eigen zoektocht naar oplossingen voor zijn dringende drankzucht, waarin hij bij tijd en wijlen zijn pijnlijke machteloosheid ervaart. Dit heeft hem ertoe gebracht zich te orienteren op het gebied van medisch/technische ingrepen zoals het implanteren in het lichaam van anti-alcohol middelen. Hierbij speelt gevoelsmatig een rol, de verantwoordelijkheid tegenover zijn opgroeiende kinderen en de wijze waarop hij in dit verband zijn rol als vader invult.
Continue reading…

leer je van successen of juist van teleurstellingen?

Posted by Dees on juni 10, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: 29e groepsverslag – ma.8 juni 2009 – 20 uur; aanwezig 10 personen.

Opening en bepaling gespreksonderwerp. De gespreksleider opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom en doet melding van de ziekenhuisopname van de huidige penningmeester, die door een ieder sterkte wordt toegewenst, hetgeen aan de de betrokkene zal worden doorgegeven. Hierop volgt de uitnodiging tot het bepalen van een gespreksonderwerp.

A stelt voor te spreken over de vraag wat bij de aanwezigen, in hun gevoel, eigenlijk de meest leerzame soort ervaring is geweest, resp. waardoor je zelf het gevoel krijgt sterker te worden en daarmee beter in staat bent het ‘oude’ verslavingsgedrag werkelijk terzijde te schuiven, resp. te overwinnen:
ervaart ‘men’ bij het afrekenen met verslavingsgedrag en het ontwikkelen van een nieuw leefprogramma het meeste effect van POSITIEVE VORDERINGEN, dan wel door het leren INCASSEREN VAN TEGENVALLERS?
Continue reading…