Verslaving als geschenk » 2009 » mei

Archive for mei, 2009

het syteem van de groep: eigen actie’s melden – niet adviseren!

Posted by Dees on mei 27, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: 28e verslag groepsgesprek – ma.25 mei 2009 – 20 uur; MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam; aanwezig 14 personen.

Opening en bepaling gespreksonderwerp. De gespreksleider opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom en nodigt uit tot het voorstellen van een gespreksonderwerp.

Hiertoe zegt A: ik voel me behoorlijk wanhopig, want het lukt me maar niet mijn verslaving te stoppen en werkelijk te overwinnen: ik voel me steeds meer afzakken. En dat zal misschien wel heel slap klinken, maar ik krijg gewoon geen houvast en glij iedere keer weer terug in dat oude gedrag: het vernietigt alles: mijn gezondheid, mijn relatie en mijn werk. Zouden jullie misschien eens kunnen vertellen hoe je dat zelf wel voor elkaar hebt gekregen en nu ook kan vasthouden? Ik zou daar erg blij mee zijn.
Besloten wordt dit voorstel te volgen, met dien verstande dat ieder strikt over zichzelf zal praten, zodat e.e.a. niet kan resulteren in een soort advies aan de vragensteller, dus wordt het onderwerp:

WEL DE EIGEN ACTIE’S MELDEN – NIET ADVISEREN.
Continue reading…

FEITEN, FABELS & FICTIES

Posted by Dees on mei 20, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: 27e verslag groepsgesprek – ma.18 mei 2009 – 20uur. MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam; aanwezig 12 personen (2 vr.+10 mn.)
Attentie: maandag, 1 juni a.s.= 2e pinksterdag: geen groep i.v.m. afsluiting gebouw.

De gespreksleider opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom en nodigt uit tot het voorstellen van een onderwerp. Hiertoe zegt A:
ik heb nagedacht over mijn ervaringen met het onderwerp ‘waar of niet waar’ of liever gezegd: bestaat er een relatie tussen verslaving aan de ene kant en begrippen als confabuleren resp. liegen aan de andere kant? Of te wel: zou het kunnen zijn dat tijdens het proces van verslaving de betrokkene in toenemende mate het contact met de realiteit verliest? (ter info en aanvulling: internet geeft in de rubriek ‘woord van de dag’ als betekenis van ‘confabuleren’ = het opvullen van leemtes in het geheugen met eigen verzinsels…).
Afgesproken wordt een ronde te maken, waarbij eenieder wordt uitgenodigd te melden hoe hij of zij tijdens de eigen verslavingsperiode het contact met de realiteit heeft ervaren of wellicht nog steeds hierin kan verstrikt raken. Kortom, we praten over:

FEITEN, FABELS en FICTIES
Continue reading…

afrekenen met schuld en schaamte!

Posted by Dees on mei 12, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: verslag 26e groepsgesprek – ma.11 mei 2009 – 20 uur MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112, Amsterdam; aanwezig 11 personen (2 vr.+ 9 mn.)

Opening: Bij de start van de avond wordt een ‘nieuwe’ bezoek(st)er welkom geheten. Deze meldt dat zij al lang het plan had om de groep te bezoeken, maar tot dusverre nogal wat aarzelingen voelde. Ze is nu blij is de stap te hebben gezet.
Aansluitend worden de gespreksregels voorgelezen en start het groepsgesprek met de uitnodiging tot het voorstellen van een onderwerp. Hiertoe neemt A. het initiatief:

Het gespreksonderwerp.
Allereerst brengt hij de groeten over van B., die ziek thuis is en waar hij zojuist een bezoek heeft gebracht. Hij laat blijken zeer onder de indruk te zijn van de vitale wijze waarop B. zijn situatie hanteert, daarbij thans gebruik makend van een ‘spraak’-computer, nog afgezien van de sprankelende natuur waarin zijn schitterend gerenoveerde boerderij zich bevindt: kortom een inspirerende ervaring! Mede ten vervolge op dit stimulerend bezoek stelt A. voor te spreken over de begrippen schuld, schaamte en falen, die nogal eens worden ervaren tijdens een periode van verslaving, dan wel dat de vlucht in de verslaving kan voortkomen uit dit soort gevoelens, terwijl dit gevoel van tekortschieten tenslotte net zo goed kan ontstaan en gaan woekeren bij het ontwikkelen van een nieuw leefprogramma, dus nadat de verslaving is gestopt. Gevoelens van schuld, schaamte en falen kunnen dus zowel voor, tijdens als na een periode van verslaving ontstaan en ernstig belemmerend werken. Dat geldt voor de betrokkene zelf alsook voor zijn relatie met de buitenwereld. Kortom, hoe kan je bij het voortgaan van de tijd je bevrijden van negatieve gevoelens en je verheugen over de positieve en inspirerende aspecten van het bestaan?

Uit de reacties blijkt dat hiermee het gespreksonderwerp voor deze avond is bepaald.
Continue reading…

luisteren en eigen aktie ondernemen

Posted by Dees on mei 05, 2009
Verslagen / No Comments

Werkgroep Buitenveldert: verslag 25e groepsgesprek – ma. 4.5.09-20 uur
MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam; aanwezig 11 personen ( 1 vr.+10 mn.).

Opening: op voorstel van verschillende aanwezigen neemt de groep vooraf enkele minuten stilte in acht, teneinde aldus mede gestalte te geven aan de nationale traditie waarvan de waarde kennelijk de afgelopen dagen bij eenieder extra wordt gevoeld na en ongetwijfeld tevens ook tengevolge van de tragische gebeurtenissen op Koninginnedag te Apeldoorn en heden gevolgd door de 4 mei herdenking.

Aansluitend start de gespreksronde met de uitnodiging tot het doen van een voorstel ter bepaling van het onderwerp: hiertoe neemt A het woord, hij zegt: ik ben hier nu voor de tweede keer en heb mij inmiddels gerealiseerd dat jullie allemaal oplossingen hebben gevonden om uit de draaikolk van je verslaving te komen. Kortom dus: je te bevrijden. Daar ben ik zelf al jaren mee bezig. Het lukt me gewoon niet. Ik kan met een bepaalde verslaving wel kappen, maar schakel dan met veel agressie over op een ander middel dat telkens sterker en destructiever uitwerkt. Ik schaad mijn gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Om nog maar te zwijgen van mijn sociale contacten. Die raak ik allemaal kwijt. Hoe hebben jullie dat nou voor elkaar gekregen. Dat zou ik zo graag willen weten, want het moet eenvoudig anders ga ik absoluut kapot.
Continue reading…